Com es gestionen les galetes al navegador

Algunes persones prefereixen no permetre les galetes, per la qual cosa la majoria de navegadors ofereixen la possibilitat de gestionar les galetes segons convingui.

En alguns navegadors, podeu configurar regles per gestionar les galetes per lloc, la qual cosa us permetrà obtenir un control més precís sobre la vostra privadesa. Amb aquesta funció podeu desactivar les galetes de tots els llocs excepte d'aquells en què confieu.

Al navegador Google Chrome, el menú Eines conté l'opció Elimina les dades de navegació. Podeu fer servir aquesta opció per suprimir galetes i dades d'altres llocs i connectors, incloses les dades que Adobe Flash Player hagi emmagatzemat al dispositiu (també conegudes com a galetes Flash). Consulteu les instruccions per gestionar les galetes a Chrome.

Una altra funció de Chrome és el mode d'incògnit. Podeu navegar en mode d'incògnit si no voleu que les visites a llocs web o les baixades es registrin a l'historial de navegació i de baixades. Les galetes que es creïn en mode d'incògnit se suprimiran quan tanqueu totes les finestres d'incògnit.