Buscar imaxes con...
 
Para facer isto na caixa de busca.
Escribe as palabras importantes: xeada invernal
Pon as palabras exactas entre comiñas: "flor xeada"
Escribe OR entre todas as palabras que desexes: árbores OR malas herbas OR herbas
Coloca un signo menos xusto antes das palabras que non desexas: -ventás
A continuación, limita os teus resultados por...
Busca imaxes en calquera formato que precises.
Especifica a forma das imaxes.
Busca imaxes nas túas cores preferidas.
Limita o tipo de imaxes que desexas buscar.
Busca imaxes publicadas nunha rexión en particular.
Busca nun sitio (como sfmoma.org ) ou limita os teus resultados a un dominio como .edu, .org ou .gov
Busca imaxes no formato que prefiras.
Busca imaxes que teñas liberdade para utilizar ti mesmo.
Tamén podes...
Buscar páxinas que sexan similares a un URL
Usar operadores na caixa de busca
Personalizar a túa configuración de busca
Aplicacións de Google
Menú principal